اطلاعات بیمه ی

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه

اشتباه شماره 1 بیمه عمر

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه

saghf

پوشش‌های بیمه نامه عمر و تامین آتیه درصورت درخواست فرد بیمه­‌گذار و درج پوشش در بیمه­ نامه امکان استفاده از پوشش‌های درج شده در زیر فراهم است.

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه(پوشش فوت در اثر حادثه)

member 4

 

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه چنانچه فرد بیمه شده طی مدت قرار داد بیمه­ نامه به­ علت حادثه فوت کند معادل ۳،۲ و یا ۴ برابر سرمایه بیمه عمر تا مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، به استفاده کنندگان از قرارداد پرداخت می‌شود.

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه(پوشش نقص عضو و از کارافتادگی در اثر حادثه)

Hadeseh 300x300 1

در صورتی که فرد بیمه شده در طول قرار داد بیمه­ نامه به دلیل حادثه دچار نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و قطعی شود فرد بیمه شده متعهد است غرامت مربوط را براساس جداول نقص عضو بیمه حوادث شخصی و سرمایه بیمه ازکارافتادگی به میزان ۲،۱و ۳ تا مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برابر با سرمایه عمر پرداخت نماید.

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه(پوشش هزینه پزشکی در اثر حادثه)

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه

 

در پوشش هزینه پزشکی صورتحساب درمانی که در اثر حادثه هزینه شده باشد تا سقف تعهدات مندرج درقرار داد  بیمه ­نامه به میزان ۵ و ۱۰ درصد سرمایه فوت در اثر حادثه تا مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در هر سال بیمه ­ای قابل پرداخت است.

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه(پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه)

4e90b9cf 5d60 4ce8 a2ae a45535da7b0a.jpg.766x0 q95 crop 400x300 1

با پوشش بالا  چنانچه فرد بیمه شده به علت بیماری یا حادثه از کارافتاده کلی و دائم شود و قادر به انجام هیچ­گونه فعالیت نباشد بیمه­ گر از دریافت حق بیمه صرف نظر نموده و بیمه نامه را به اعتبار خود باقی نگه می‌دارد.

میزان معافیت از پرداخت حق بیمه ۵۰ یا ۱۰۰ درصد می‌باشد.

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه(پوشش پرداخت سرمایه از کارافتادگی دائم و کلی)

59885 Converted

فرد بیمه شده درصورت ازکارافتادگی کلی و دائم به هرعلت علاوه بر معافیت از پرداخت حق بیمه فوق غرامتی معادل سرمایه درج در قرارداد حداکثر تا مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت بیمه پاسارگاد دریافت می­‌نماید.

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه(پوشش بیماری های خاص)

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه

درصورتی که فرد بیمه شده در طول مدت قرار داد  بیمه نامه به هر یک از بیماری­های سرطان ، سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق قلب و پیوند اعضای بدن  با تشخیص پزشک معتمد شرکت مبتلا گردد، شرکت بیمه پاسارگاد معادل با سرمایه بیمه تحت پوشش و حداکثر تا مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر یک از بیماری‌ها به بیمه شده پرداخت می­‌نماید.

(لازم به ذکر است این پوشش برای هر بیماری تنها یک بار در طول مدت بیمه نامه و در صورت ابتلا فرد بیمه شده قابل استفاده تا سقف سرمایه تعیین شده در بیمه نامه است.)

پوشش‌های  بیمه نامه عمر و تامین آتیه(پوشش بیمه آتش‌سوزی منزل مسکونی)

فرد بیمه­ شده می­ تواند به همراه بیمه تامین آتیه بیمه­ نامه پوشش بیمه آتش­ سوزی برای منزل مسکونی خود تهیه نماید.

بیمه گذار و بیمه­ شده می‌تواند مالک ساختمان مورد بیمه بوده و یا ملک موردنظر به صورت استیجاری در اختیار وی باشد.

سرمایه پوشش  آتش‌سوزی بیمه­ نامه ضریبی به میزان ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ و یا ۱۵۰۰ برابر حق بیمه ماهانه خواهد بود.

سقف سرمایه پوشش آتش سوزی منزل مسکونی در سال اول در بیمه نامه های تأمین آتیه ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و در سـال های بعد  ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال می باشد.

گروه تیما