اطلاعات بیمه ی

حالا همین فرد 22 ساله باید

اشتباه شماره 1 بیمه عمر

حالا همین فرد 22 ساله باید قرارداد 10 ساله با پرداخت ماهیانه 200 هزار تومان داشته باشد که هر سال 10 درصد برای پوشش نرخ تورم به آن اضافه می شود با پوشش فوت بر اثر تصادف

– از کارافتادگی

– بیماری های خاص

– هزینه های پزشکی در ارتباط با حادثه

– معلولیت

متولدین 1350 (47 ساله) دارای 5 سال بیمه اسمی با پرداخت ماهیانه 700000 تومان می باشد که هر ساله 10% برای پوشش نرخ تورم به آن اضافه می شود با پوشش فوت بر اثر تصادف

– ناتوانی

– بیماری های خاص

– هزینه های پزشکی در ارتباط با حادثه

– از کارافتادگی

اگر همین فرد نسبت سرمایه بیمه عمر را در صورت فوت به حداکثر برساند، ارزش بازخرید به 119 میلیون تومان، اما سرمایه فوت به 150 میلیون تومان و پوشش حادثه و ازکارافتادگی به 300 افزایش می یابد.

میلیون تومان هر یک سرمایه پس از مرگ او 60 میلیون تومان

– فوت تصادفی 120 میلیون تومان

– از کارافتادگی 120 میلیون تومان

– بیماری خاص 6 میلیون تومان.

در مجموع 51 میلیون و 280 هزار تومان طی 5 سال پرداخت می شود.

ارزش بازخریدی آن 142800000 تومان می باشد.

در مجموع برای 10 سال 38 میلیون و 250 هزار تومان حق بیمه پرداخت می کند.
در مجموع مبلغ 9 میلیون و 562 هزار تومان برای 10 سال پرداخت می کند.

بازپرداخت وام در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون نیاز به تشریفات تا 90 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه است و نرخ روی خط اعتباری 4 درصد بیشتر از نرخ سود محاسبه شده برای سرمایه خواهد بود.

انباشت مهمتر از آن اینکه اگر خدای نکرده حادثه یا بدبختی مانند فوت، از کارافتادگی، از کار افتادگی یا بیماری های خاص رخ دهد، بیمه پشتیبان شما خواهد بود و نه تنها مبلغ سرمایه گذاری شده و سود آن را پرداخت می کند، بلکه مبلغ را نیز به عنوان پوشش بیمه ای پرداخت می کند.

همچنین برای پوشش مشکلات مالی حقوق دریافت کنید. ارزش بازخرید بعد از 5 سال 62 میلیون مه

– مرگ سرمایه 25 میلیون

– تصادف و معلولیت 50 میلیون مه خواهد بود.

اگر سرمایه خود را در بانک نگه دارید، نمی توانید از هیچ یک از پوشش های ذکر شده استفاده کنید، هرچند ممکن است سود بیشتری به سرمایه شما تعلق گیرد.

حالا همین فرد 22 ساله باید

البته هر چه پرداخت شما بیشتر باشد، سرمایه بیشتری به دست می آورید.

در صورت زنده بودن بیمه گذار در انقضای مدت بیمه نامه، سرمایه خریداری شده را به همراه میزان مشارکت در سود (معارض مازاد معین) به صورت مقطوع یا به صورت مستمری دریافت می کند و در صورت فوت بیمه نامه.

شرکت به طور همزمان سرمایه بیمه را به ذینفع پرداخت می کند و وجوهی که در بیمه نامه درج می شود در روز اول توسط بیمه شده پرداخت می شود.

بیمه شده در طول درمان علاوه بر بیمه اجتماعی و خدمات درمانی دارای بیمه نامه اضافی نیز می باشد و هزینه مازاد درمان از بیمه بازرگانی اخذ می شود.

صندوق سرمایه گذاری رشد (نرخ سود تضمینی سپرده بیمه برای ده سال اول 10 درصد و در سال های بعد 10 درصد است).

حالا همین فرد 22 ساله باید

سرمایه پس از مرگ او 18 میلیون تومان

– فوت بر اثر تصادف

– 36 میلیون تومان

– از کارافتادگی 36 میلیون تومان

– بیماری خاص 2 میلیون تومان است.

در مجموع برای 10 سال 95 میلیون و 600 هزار تومان حق بیمه پرداخت می کند.

ارزش بازخریدی آن 48600000 تومان می باشد. سرمایه آن در زمان بازخرید 12 میلیون تومان است.

اگر در این مدت دچار حادثه یا از کار افتادگی شود مبلغ 30 میلیون تومان مشمول است.

بیمه نام به مدت 10 سال با پوشش فوت تصادفی، از کارافتادگی، بیماری های خاص، هزینه های درمانی تصادفی، ازکارافتادگی.

در جدول مثال ما، وجوه برای مرگ عادی، از کارافتادگی، و بیماری های خاص افزایش یافته است، اما وجوه برای مرگ تصادفی، آسیب تصادفی اندام ها، و هزینه های پزشکی ثابت است (به سقف پوشش رسیده است).

به عنوان مثال، اگر ضریب 3 را انتخاب کنید، به این معنی است که برای چنین خسارتی 3 برابر سرمایه مادام العمر به شما پرداخت می شود.

اما در آخر ماهانه 20000 تومان بیمه می شوید و اگر روزی تصادف کردید بیمه به شما بازپرداخت می کند.

در این بیمه عمر با تشکیل سرمایه مناسب و سود بیمه ای با کاهش هزینه ها توسط شرکت بیمه پاسارگاد این هدف با مطلوبیت بالایی محقق می شود .

هر یک از بیمه شدگان می توانند پس از حداقل 3 سال سابقه بیمه عمر اقدام به ذخیره سازی نمایند.

برای آینده بخواهید فوراً سپرده بیمه و غرامت بیمه عمر دریافت کنید یا مستمری بیمه ایجاد کنید.

مطالب اموزش در آپارات.