اطلاعات بیمه ی

بیمه سلامت در کنار بیمه عمر 1

اشتباه شماره 1 بیمه عمر

بیمه سلامت در کنار بیمه عمر 1:دفترچه بیمه سلامت بخشی از هزینه های درمانی را پوشش می دهد و از بیمه عمر نیز برای بازنشستگی و پوشش هزینه های کلان درمانی استفاده می شود.

در چنین شرایطی که بر اساس قانون سرمایه‌گذاری، دست شرکت‌های بیمه در زمینه سرمایه‌گذاری بسته است و برخی از انواع فعالیت‌های اقتصادی سود چندانی ندارند، شرکت‌های بیمه نمی‌توانند متناسب با سطح تورم موجود، سود تضمینی به بیمه‌گران عمر بپردازند.

. وی نشان داد که سطح توسعه اقتصادی به طور مستقیم بر سهم بیمه عمر تأثیر می گذارد.

علیرضا کسراییان با بیان اینکه صنعت بیمه نیز مانند سایر بخش ها تحت تاثیر تورم در کشور قرار گرفته و با مشکلات و موانع زیادی روبرو بوده که فروش بیمه عمر را در ایران کند کرده است.

افزود: ارزش خانوارها و بخش های مختلف کشور با مشکل مواجه شده است.

اقتصاد رو به افزایش است و قدرت خرید رو به کاهش است و به همین نسبت تمایل به خرید بیمه نامه کاهش می یابد به طوری که مردم دیگر خرید بیمه به خصوص بیمه عمر را در اولویت قرار نمی دهند و به آن به عنوان یک کالای لوکس نگاه می کنند.

این کارشناس بیمه در ادامه راه رشد بیمه های عمر در کشور را حرکت به سمت طرح های بیمه ای “یونیت لینک” می داند و تاکید می کند که این نوع بیمه نامه ها می تواند بهترین گزینه برای جذب بیمه گذاران در شرایط تورم باشد.

کشور، وی افزود.

ج: هدف از ارائه بیمه نامه های مرتبط با یک واحد سرمایه گذاری یا “یونیت لینک” حفظ ارزش ذخایر بیمه نامه عمر و انباشت سرمایه متناسب با شرایط اقتصادی حاکم و ایجاد جذابیت برای بیمه شدگان و شبکه فروش است.

فاهرزاده با تاکید بر اینکه میزان وصول بیمه نامه های عمر و انباشت سرمایه شرکت بیمه سامان در سال جاری از مرز یک میلیارد و 331 میلیون تومان گذشت.

خاطرنشان کرد: حدود 40 درصد از این حق بیمه وصول شده مربوط به بیمه نامه های تازه صادر شده است.

غزاله فخارزاده افزود: از منظری دیگر مجموع وصول بیمه نامه های عمر و انباشت سرمایه شرکت بیمه سامان در سال 1399 معادل 644 میلیارد تومان بوده که طی سال 1400 افزایش 100 درصدی داشته است.

کسراییان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی مردم ترجیح می دهند هزینه های جاری خود را از محل درآمد تامین کنند و یا در صورت داشتن سرمایه اندک، آن را در بازارهای دیگری که برایشان سود بیشتری دارد، سرمایه گذاری کنند.

وی در ادامه به نقش شبکه فروش در توسعه بیمه های عمر در شرایط تورمی کشور اشاره کرد و گفت:

بدون شک با توجه به تورم موجود در کشور و کاهش قدرت خرید افراد جامعه، در چنین شرایطی توجیه مردم برای خرید بیمه عمر کار بسیار سخت و دشواری است.

زیرا در این فضا، مردم ترجیح می دهند در صورت داشتن پول، آن را به سمت بازارهایی هدایت کنند که سودآورتر و در دسترس تر هستند.

کسراییان افزود:

این موضوع به بیمه شدگان کمک می کند تا سرمایه خود را متناسب با تورم افزایش دهند.

با توجه به ریسک سرمایه گذاری میزان بازدهی را که در نظر می گیرند انتخاب کنند در نتیجه این بیمه نامه امکان سرمایه گذاری شرکت ها در حوزه های مختلف با ریسک های متفاوت را تسهیل می کند. . . .

بیمه سلامت در کنار بیمه عمر 1

وی خاطرنشان کرد:

این نوع بیمه امکان انتساب حداقل بازده سالانه تضمینی به ذخایر بیمه نامه ها به همراه انتخاب ریسک سرمایه گذاری این بیمه نامه و در نتیجه دستیابی به سود قطعی بالاتر، متناسب را فراهم می کند.

افزایش ریسک سرمایه گذاری برای بیمه گذاران این رتبه بندی به خریداران کمک می کند تا بهترین انتخاب را داشته باشند.

برای درک بهتر ارزش بازخرید بیمه عمر پاسارگاد می توانید به قسمت دوازدهم توضیحات جدول محاسبه بیمه عمر مراجعه کنید.

در حالت سیستم، از آنجایی که شناسه حساب مبنای پرداخت است، هزینه پرداخت برای فرزند اول محاسبه می شود.

شرایط صدور بیمه عمر کودک برای هر شرکت بیمه متفاوت است.

هنگام خرید بیمه نامه عمر تحت پوشش چه مواردی قرار نمی گیرد؟

وی همچنین تاکید کرد:

بیمه نامه عمر و انباشت سرمایه شرکت بیمه سامان طی 1400 سال از نظر پرداخت خسارت در وضعیت مطلوبی قرار داشته و این شرکت توانسته است به موقع و به موقع مطالبات را پرداخت کند.

این نسبت به میزان قابل توجهی خسارات ناشی از این نوع بیمه نامه را کاهش داده است.

مدیر بیمه عمر شرکت بیمه سامان با بیان اینکه بیمه عمر شرکت بیمه سامان یکی از خاص ترین و جامع ترین پوشش ها در قالب بیمه های عمر در صنعت بیمه کشورمان است.

گفت: شرکت بیمه سامان توانست 39 نفر را جذب کند.
میلیارد تومان منابع از این محل است و این شرایط نشان می دهد که محصول بیمه عمر و انباشت سرمایه شرکت بیمه سامان با پوشش های اضافی مورد نظر جامعه هدف توسعه و عرضه شده است.
بیمه سلامت در کنار بیمه عمر 1